Faculty Members

Teaching Staff

 • Mr. Saroj Devkota
 • Dr. Sailendra Sigdel
 • Mr. Subhasan Bhattarai
 • Mr. Rabindra Sharma
 • Mr. Prajwal Shrestha
 • Mr. Rosan Rathi
 • Mr. Niranjan Pradhan
 • Mr. Krishna Prasad Sapkota

Teaching Staff-Part Time

 • Mr. Shyam Sunder Sharma
 • Dr. Govind Nepal
 • Mr. Iswar Prasad Gautam
 • Mr. Rabi Man Shakya
 • Mr. Ram Govinda Aryal

Non Teaching Staffs

 • Mr. Puspa Raj Shrestha
 • Ms. Sanu Maiya Shrestha
 • Ms. Mamata Khatiwada
 • Mr. Binay Kattel
 • Ms. Anupa Koirala